Tryghedspartiet
Danmark er et af de få lande i verden, som kan være stolte af rent faktisk at have en velfærdsstat. Et land, hvor lov og ledelse er bygget omkring et mål: At beskytte de svage. Den del af den danske stat og lov er desværre efterhånden meget gammel, og i årtierne siden har regering efter regering, uanset parti, gravet dybere og dybere huller i alt hvad velfærdsstaten bygger på. Problemet er simpelt: En velfærdsstat giver borgerne rettigheder og ressourcer, som folk med magt helst ikke vil se folk have. Og folk med magt inkluderer jo desværre de samme politikere, der styrer staten.

Tryghedspartiets mål er simpelt: Beskyt den danske befolkning mod folk med magt. Det betyder at sørge for, at ingen politiker, ingen virksomhed, ingen kommune, ingen organisation af nogen art, frit kan træde ind og gøre nogen form for fysisk, psykologisk, social, økonomisk, eller anden art skade på nogen dansk statsborger, medmindre den statsborger er ved at gøre større skade på andre borgere, og at ingen under nogle omstændigheder har ret til bevidst at svigte en borger i nød. Grundlov og almen lov er beregnet til at yde en stor del af denne beskyttelse, men når folk med bare en smule magt beslutter sig for at misbruge loven, har de fleste borgere ingen måde at forsvare sig på i dagens Danmark. Det skal stoppe, og det skal stoppe nu!

Til det formål er der en overraskende lille håndfuld love og institutioner, Tryghedspartiet vil kræve indført. Nogle af de vigtigste er følgende:

- Borgerlån: Et bæredygtigt og gennemskueligt sikkerhedsnet! Enhver dansk statsborger i nød skal have ret til at optage et rentefrit lån fra staten på ubestemt tid, til at dække de basale livsbehov og opbygge ressourcer til at skabe sin egen indtjening. Dette lån kan ikke medføre nogen form for straf eller konfiskering af egendom (som banklån kan), og kan kun kræves tilbagebetalt af borgerens indtægter, når disse er af en acceptabel størrelse. For mere information, tryk her!

- Ansvarsbegrænsning: Borgere skal ikke leve i frygt for offentlige projekter! Det skal aldrig være muligt for en statslig, kommunal, kommerciel, eller anden organisation at pålægge en borger slid, smerte, stress eller udgifter, som borgeren ikke har været så udførligt informeret om, at borgeren kunne vælge at takke nej på forhånd. Således kan f.eks. ingen offentlig beslutning sende regningen for deres arbejde direkte videre til en håndplukket borger, der ikke har haft noget at sige omkring projektet. For mere information, tryk her!

- Anmeldelsespligt & Medansvar: Ingen har ret til at hindre en borger i at blive beskyttet! I tilfælde af en forbrydelse, uanset størrelse, vil enhver som bevidst forsinker eller hindrer borgeren i at søge beskyttelse blive betragtet som fuldt ud medskyldig i forbrydelsen, med lovens fulde straf. Dette inkluderer enhver form for bevidst medvirken, selv den mindste, i udførelsen af forbrydelsen. For mere information, tryk her!

- Organisationsfrihed: Institutioner skal være fri til at opnå de bedste resultater uden indblanding! Stat, kommune, kommercielle leverandører og andre skal ikke kunne diktere for en institution eller anden organisation hvordan det daglige arbejde skal foregå eller hvordan borgere benytter den, så længe der ikke foregår nogle egentlige forbrydelser og resultaterne er tilfredsstillende. For mere information, tryk her!

- Svigtforbud: Enhver borger har ret til omgående hjælp! Såfremt noget projekt, institution, program, eller anden instans har mulighed for at hjælpe en borger, er det en forbrydelse mod borgeren på nogen måde at hindre denne adgang til den hjælp eller forsinke processen. For mere information, tryk her!

For Tryghedspartiets fulde arbejdsgrundlag, tryk her!